Regionale expertise
Snelle respons
Persoonlijke aandacht
Regionale expertise
Snelle respons
Persoonlijke aandacht

Algemene voorwaarden

Welkom bij JoeToe. Voordat je verdergaat met het gebruik van onze website en diensten, raden we je aan onze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze voorwaarden vormen de juridische basis voor de interactie tussen jou als gebruiker en ons als serviceprovider.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door JoeToe Uitzendbureau aan zowel werkgevers als werknemers. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden.

2. Dienstverlening

JoeToe Uitzendbureau biedt wervings- en personeelsdiensten aan werkgevers en werknemers. Wij streven naar het matchen van geschikte kandidaten met openstaande vacatures, en vice versa

3. Privacy

Wij behandelen persoonlijke gegevens met uiterste zorg en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

4. Verantwoordelijkheden werkgevers

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en actuele informatie met betrekking tot vacatures en arbeidsvoorwaarden. JoeToe Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om vacatures te weigeren die in strijd zijn met wet- en regelgeving.

5. Verantwoordelijkheden Werknemers

Werknemers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie met betrekking tot hun vaardigheden en beschikbaarheid. Onjuiste informatie kan leiden tot beëindiging van de samenwerking.

6. Tarieven en betalingen

De tarieven voor onze diensten worden vooraf met de werkgever overeengekomen. Betalingen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

7. Beëindiging van diensten

Zowel werkgevers als werknemers hebben het recht om de samenwerking met JoeToe Uitzendbureau te beëindigen. Dit dient schriftelijk te worden gemeld.

8. Aansprakelijkheid

JoeToe Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie verstrekt door werkgevers of werknemers.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

JoeToe Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht op de aangegeven datum.

Door gebruik te maken van de diensten van JoeToe Uitzendbureau gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Raadpleeg de voorwaarden regelmatig voor eventuele updates.